Regulamin głosowania na słowo roku i słowo dekady

1. Internetowy plebiscyt na najważniejsze słowo roku i słowo dekady jest organizowany przez Uniwersytet Warszawski.
2. Plebiscyt jest ogólnopolski. Można wziąć w nim udział z dowolnego miejsca, także z zagranicy, przez Internet.
3. Głosowanie odbywa się poprzez wybór jednego ze słów podanych na stronie lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji.
4. Słowa do wyboru na stronie pochodzą spośród wyrazów najbardziej kluczowych statystyczne w polskich dziennikach, monitorowanych w projektach „Słowa dnia”: http://www.slowadnia.clarin-pl.eu oraz „Słowa na czasie”: http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl. Kluczowość statystyczną mierzy się, porównując frekwencję względną w wiadomościach prasowych z danego dnia oraz frekwencję względną porównawczą w okresie roku. Nie muszą to być słowa z pierwszego miejsca listy kluczowości danego dnia, ale należą do słów najbardziej kluczowych. O słowach proponowanych decyduje zespół projektu: http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/zespol.
5. Słowo zgłoszone jako słowo roku nie musi być nowe ani najczęstsze, choć oba czynniki wpływają na poczucie istotności.
6. Głosowanie trwa 31 grudnia 2021 roku do godziny 23.59 .
7. Z jednego adresu IP można oddać jednego dnia nie więcej niż 5 głosów.
8. Oddając głos, wybiera się jedną z propozycji lub zgłasza się jedną jednostkę leksykalną jako własną propozycję (jednostka leksykalna może się składać z dwóch słów tekstowych). Zgłoszenie za jednym razem kilku jednostek nie będzie liczone.
9. Słowem roku w plebiscycie internetowym zostanie to, które będzie miało najwięcej zgłoszeń internetowych.
10. Nie będą uwzględniane jako zgłoszenia:
10 a) nazwy własne, np. nazwiska, imiona, pseudonimy, nazwy miejscowe, partyjne i organizacyjne, tytuły książek i filmów.
10 b) słowa obelżywe, wulgarne oraz należące do mowy nienawiści.
O odrzuceniu zgłoszenia określonego w punktach 10 a) i 10 b) decyduje zespół projektu: http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/zespol. Decyzja jest ostateczna bez prawa odwołania ze strony uczestników plebiscytu.
11. Oprócz głosowania internetowego słowo roku w plebiscycie UW wybiera kapituła językoznawców. Werdykt kapituły nie musi być zbieżny z wynikami plebiscytu.