Stronę napędza Drupal

Regulamin głosowania na słowo roku

1. Internetowy plebiscyt na najważniejsze słowo roku jest organizowany przez Uniwersytet Warszawski.
2. Plebiscyt jest ogólnopolski. Można wziąć w nim udział z dowolnego miejsca, także z zagranicy, przez Internet.
3. Głosowanie odbywa się poprzez wybór jednego ze słów podanych na stronie lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji jednostki leksykalnej. Jednostka leksykalna może się składać z dwóch słów tekstowych. Zgłoszenie za jednym razem kilku jednostek nie będzie liczone.
4. Słowa do wyboru na stronie pochodzą spośród wyrazów najbardziej kluczowych statystyczne w polskich dziennikach, monitorowanych w projektach „Słowa dnia”: http://slowadnia.clarin-pl.eu oraz „Słowa na czasie”: http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl. Kluczowość statystyczną mierzy się, porównując frekwencję względną w wiadomościach prasowych z danego dnia oraz frekwencję względną porównawczą w okresie roku. Nie muszą to być słowa z pierwszego miejsca listy kluczowości danego dnia, ale należą do słów najbardziej kluczowych.
5. Słowo zgłoszone jako słowo roku nie musi być nowe ani najczęstsze, choć oba czynniki wpływają na poczucie istotności.
6. Głosowanie trwa 31 grudnia 2022 roku do godziny 23.59 .
7. Z jednego adresu IP można oddać jednego dnia nie więcej niż 5 głosów.
8. Słowem roku w plebiscycie internetowym zostanie to, które będzie miało najwięcej zgłoszeń internetowych.
9. Nie będą uwzględniane jako zgłoszenia:
9a) nazwy własne, np. nazwiska, imiona, pseudonimy, nazwy miejscowe, narodowe, partyjne i organizacyjne, tytuły książek, filmów i innych dzieł;
9b) słowa obelżywe, wulgarne oraz należące do mowy nienawiści.
O odrzuceniu zgłoszenia określonego w punktach 9 a) i 9 b) decyduje organizator. Decyzja jest ostateczna bez prawa odwołania ze strony uczestników plebiscytu.
10. Oprócz głosowania internetowego słowo roku w plebiscycie UW wybiera kapituła językoznawców. Werdykt kapituły nie musi być zbieżny z wynikami plebiscytu.